Chiang Rai Travel Service, Chiang Rai Thailand... “Discover the real Chiang Rai with Chiang Rai Travel service”
Chiang Rai Travel Service, Chiang Rai Thailand... “Discover the real Chiang Rai with Chiang Rai Travel service”
 
 
ทัวร์ Cts 11: โปรแกรมทัวร์เชียงราย 2 คืน 3 วัน
 
วันที่ 1 : เชียงราย - แม่สลอง - แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ

เช้า   รับสนามบินเชียงราย หรือ สถานีขนส่ง เช็คอินที่โรงแรม ในตัวเมืองเชียงราย ออกเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง แหล่งปลูกชานานาพันธ์ชะมดอกซากุระบนดอยแม่สลองหรือ ต้นพญาเสือโคร่ง และหมู่บ้านสันติคีรีของนายพล ต้วน(กองพล93) เลือกซื้อชา พันธุ์ ดี ,เหล้าท้อ, และผลไม้แช่อิ่ม
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันแบบจีน ร้านอาหารบนดอยแม่สลอง เดินทางไปต่อ สู่ อ.แม่สาย ระหว่างทางแวะชมไร่สตรอเบอรี่ ชมจุดเหนือสุดของประเทศไทย ข้ามด่านไปประเทศพม่าเยี่ยมชมและ เลือกซื้อสินค้านานาชนิด บริเวณ ตลาดท่าขี้เหล็ก ออกเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำซึ่งบริเวณนี้เคยมีการค้าฝิ่น โดยมีการแลกเปลี่ยนกับทองคำ ชมทิวทัศน์ของชายแดนสามประเทศ ไทย, ลาว และพม่า
เย็น   ส่งกลับโรงแรม


วันที่ 2 : ดอยตุง - ภูชี้ฟ้า

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม เช็คเอ้าจากโรงแรม ออกเดินทางไปยัง ดอยตุง เข้าเยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง ซึ่งเป็นศิลปะการก่อสร้าง แบบล้านนา ผสมผสานชาเล่ย์สวิต เยี่ยมชมสวนดอกไม้ที่มีความกว้าง 25ไร่ ชมดอกไม้ นานาพันธุ์ กว่า700ชนิด ซึ่งบานสะพรั่งตลอด 365 วัน มีการจัดแต่งสวนแบบผืนผ้าทางล้านนาทั้งยังมีงานประติมากรรมเด็กต่อเนื่องผลงานของศิลปิน นาม “มีเซียมยิบอินซอย”และรว่มรำลึกถึง “แม่ฟ้าหลวง” ณ หอประราชประวัติ
เที่ยง   รับประทาน อาหาร กลางวันบริเวณ ดอยตุงจากนั้นออก เดินทางไปยังภูชี้ฟ้า เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น ระหว่างทางแวะชมชมดอกทิวลิป เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงบริเวณ ดอยผาหม่น ออกเดินทางสู่ที่พัก เช็คอินที่ รีสอร์ท บนภูชี้ฟ้า
เย็น   รับประทานอาหารเย็นที่ภูชี้ฟ้า


วันที่ 3 : ผาตั้ง - วัดร่องขุ่น - วัดในตัวเมือง

เช้า   ตื่นแต่เช้ามืดเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น ทะเลหมอก บริเวณยอดเขาภูชี้ฟ้า ด้านที่ติด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด สูงจาก ระดับน้ำทะเล1,628เมตร หลังจากชมวิวแล้วเดินทางกลับมายัง รีสอร์ท รับประทานอาหารเช้าที่ รีสอร์ท เช็คเอ้าท์ ออกเดินทางไปยัง ดอย ผาตั้ง เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา ดอยผาหม่นห่างจาก ภูชี้ฟ้า 25 ก.ม. ซึ่งเป็นเทือก พรมแดนไทย- ลาว สูงจากระดับน้ำทะเล 18,00 เมตร จุดชมวิวที่น่าสนใจคือ ผาบ่อง ประตูสยามสู่ลาว เป็นหินขนาดใหญ่คนลอดได้ อยู่แนวหน้าผา มองเห็นทิวทัศน์ประเทศลาวได้ ช่องเขาขาด เป็นช่องเขาที่หินขาดจากกัน มองเห็นแม่น้ำโขง พาดผ่าน ตรงช่องเขาพอดี ระหว่างสองข้างทาง ท่านจะได้ สัมผัสความงามของดอก พญาเสือ โคร่งและดอกเสี้ยวบานสะพรั่งตลอดเส้นทาง
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณดอยผาตั้ง หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ออกเดินทางสู่ ตัวเมืองเชียงราย เพื่อชม วัดร่องขุ่น เป็นวัดไทยสีขาวสะดุดตา ชมผลงานประติมากรรมของอุโบสถรูปปูนปั้น ประดับกระจกสีเงิน แวววาววิจิตรงดงาม แปลกตาของวัด ที่ออกแบบโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ สวยงามมาก กลับสู่ในตัวเมืองเชียงราย เลือกซื้อ ของฝากจากเชียงราย แคบหมู หมูยอ แหนม ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ บริเวณ ร้านในตัวเมือง หรือในตลาดสดของเทศบาลเมืองเชียงราย หลังจากนั้น เดินทางสู่สนามบิน เชียงราย หรือ สถานีขนส่ง

 
         
         
       
 
 
1 - 2 ท่าน 3 - 5 ท่าน 6 - 8 ท่าน
7,500 บาท 6,500 บาท 5,000 บาท
 
  ราคานี้รวม : 1. รถตู้ + รวมน้ำมัน + คนขับ
2. ห้องพัก 2 คืน (โรงแรมในเมืองเชียงราย 1 คืน , รีสอร์ท บนภูชี้ฟ้า 1 คืน)
3. อาหารเย็นบน ภูชี้ฟ้า 1 มื้อ และอาหารเช้าบน ภูชี้ฟ้า 1 มื้อ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
     
  หมายเหตุ : โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
 
 
อัตรารถเช่า
 
 
อัตราค่าบริการรถตู้ ราคา (บาท)
 1. รับ-ส่ง ร.ร ในเมือง 300
 2. รับ-ส่ง ร.ร สามเหลี่ยมทองคำ 1,200
 3. รับ-ส่ง ภูใจใส 800
 4. รับ-ส่ง สนามกอล์ฟสันติบุรี 500
 5. รับ-ส่ง สนามกอล์ฟวอร์เตอร์ฟอร์ด/เที่ยว 800
 6. รับ-ส่ง เชียงของ 1,800
 7. รับ-ส่ง เชียงใหม่ (เส้นทางเวียงป่าเป้า) 3,000
 8. ทัวร์เชียงรายไม่รวมน้ำมัน   - รถตู้ทรงสูง (ธรรมดา) 1,500
                                            - รถตู้ทรงสูง (รุ่นใหม่) 1,800
 
  หมายเหตุ : - ถ้าขึ้นภูชี้ฟ้า เพิ่มอีก 500 บาท
- ถ้าขึ้นดอยอ่างขาง เพิ่มอีก 700 บาท
 
 
 
 
 
 
 
Chiang Rai Travel Service, Chiang Rai Thailand... “Discover the real Chiang Rai with Chiang Rai Travel service”
Chiang Rai Travel Service :: TAT Licence No.23-0768
514 Thanalai Rd., A.Muang, Chiang Rai 57000 Thailand
Tel. (+66) 5371-2789 , (+66) 5371-5067 Fax. (+66) 5371-2789 Mobile. (+66) 8-1993-1794
Email: cts.chiangrai1986@gmail.com Website: www.chiangraitravelservice.com
CopyRight © 2016 www.chiangraitravelservice.com All Right Reserved. Webdesign by : Chiangrai Enter Soft